Bewoners Amsterdam in Centrum

 • "Bij de terrassen uitbreidingen werd door BewonersAmsterdam goed evenwicht gezocht tussen het belang van de vrije openbare ruimte enerzijds en horeca anderzijds, zowel voor de bedrijven als voor hun klanten"
 • "Leuke en praktische actie met de bezems. Ik gebruik deze nog regelmatig en maak dan ook een praatje met mijn buren".

 • "Goede bemiddeling met GVB en met effect. Mijn jurist kreeg dit niet voor elkaar".
 • "Ons bezwaar tegen de omgevingsvergunnig is niet geslaagd maar BewonersAmsterdam was er wel toen het nodig was".
 • "Mijn ervaring is dat BewonersAmsterdam niet in hokjes denkt of partijlijnen volgt. Ze brengen mensen en organisaties bij elkaar om een open gesprek te voeren en oplossingen te vinden. Prima."

 • "Grafitti nodigt uit tot verloedering. Bewoners Amsterdam wist goed bedrijven of gemeente instanties te bereiken zodat het werd verwijderd"
 • "Wij hebben veel overlast van een flitsbezorger, een 'dark store' die plots zich onze straat heeft gevestigd. Bewoners Amsterdam staat ons gelukkig bij met raad en daad om die overlast te beeindigen".


De stadsdeelcommissie (SDC) Centrum is na de verkiezingen van maart 2022
samengesteld uit:
GroenLinks (3), PvdA (2), D66 (2), VVD (2), BIJ1 (1) en Bewoners Amsterdam (1)
.
Totaal 11 leden in de SDC Centrum.Eerste rij, rechts voor de vertegenwoordiger van Bewoners Amsterdam
Michel van Wijk.


VERKIEZINGEN STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM - MAART 2022

Deze personen stonden in maart 2022 op de lijst voor Bewoners Amsterdam:

 • Michel van Wijk
  PlantageWeesperbuurt & Kadijken; retail (klanttevredenheid, operatie, innovatie)
 • Hester Hobbelink
  Prins Hendrikkade; leraar Nederlands
 • Robbert Overmeer
  Vrzt Stichting de Roze Ambassade, vrzt BIZ-Utrechtsestraat e.o., horecaondernemer
 • Djuna Kramer
  Haarlemmerhouttuinen; journalist, eindredacteur, podcastmaker


Bewust onafhankelijk
Jouw 'ogen & oren' van de buurt
Vóór bewoners en lokale bedrijven
Enkele zaken uit de afgelopen periode:

 • Voor een schone buurt: 3000 bezems voor de bewoners van Amsterdam Centrum; Bewoners, bedrijven en gemeente reiniging: ieder draagt zijn steentje bij voor een schone(re) straat, voor een schone(re) buurt
 • Faciliteren wekelijks buurtspreekuur: Een netwerk van bewoners (organisaties), sociale organisaties, politie helpt je (verder) met idee, wens of zorg

 • Verzorgen van buurtbericht (mail) in PlantageWeesperbuurt, Kadijken e.o.: kleine(re) zaken, grotere zaken die in deze buurten spelen; mensen informeren en met elkaar in verbinding brengen
 • Actieve deelname in het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU!: betere leefbaarheid, betere luchtkwaliteit, afname verkeersintensiteit met behoud van bereikbaarheid.
  Met name voor '30 in de stad' concrete bijdragen geleverd aan ambtenaren en wethouder die hun plannen beter maken (zoals toevoeging Van Diemenstraat, Westerdoksdijk en Prins Hendrikkade aan uitvoeringsplan 2023).

 • Inzet voor overlast vermindering (met name geluid) op drukste Oost-West OV verbinding (60 trams per uur, 1 tram iedere minuut) met effectief resultaat mede vanwege 'constructief' overleg GVB.
 • (laten) Verwijderen graffiti - diverse gebouwen en objecten.

 • Actie voor behoud kinderdagverblijf in centrum oost
  • Regelen van behoud doorloopruimte op stoepen (zoals beperken terassen tot maximaal punaises, verplaatsen steigers en andere hinderlijke objecten) met zowel bedrijven als gemeente.

  • Bemiddeling met aanbieders deelvervoer (scooter, fiets) voor verbeteren gedrag huurders (parkeren, snelheid e.d.)'Ronde tafel' gesprek bewonersorganisaties, ondernemersvereniging, politici uit de gemeenteraad, aanbieders deelvervoer
  • Bemiddeling bewoners, bedrijven en stadsdeel over 'eerlijke' verdeling schaarse ruimte bij tijdelijke terrasuitbreidingen

Contact