Aandachtpunten stadsdeel Centrum 2022 en verder
Volgorde is willekeurig.
Heb jij ook een verbeterpunt of zorg voor jouw buurt dat je met ons netwerk wilt delen?
Informeer ons.
Samen kunnen we, in ons netwerk, nagaan wat haalbaar is en zonodig dat aan ons stadsdeelbestuur voorleggen.
De hier vermelde aandachtpunten zijn geen standpunten in beton gegoten en kunnen worden aangevuld met zaken die voor jou, voor jouw buurt van belang zijn.

Algemeen

  • De stadsdeelcommissie (SDC) is bedoeld voor mensen die bewoners en lokale ondernemers uit de buurten vertegenwoordigen en dat is wezenlijk iets anders als een partij in de gemeenteraad voor de hele stad.

Veilig en leefbaar
In 2023 en 2024 worden de OV concessies voor stad en regio vervoer herzien. In de herziene concessie(s) wordt opgenomen dat regiobussen niet door de stad mogen en hoeven. Eindhaltes van de regiolijnen kunnen prima bij de station Noord (NZ lijn) en station Zuid (NZ lijn).
Bewoners Amsterdam heeft een advies ingebracht bij de SDC om het aantal bussen uit regio Zaanstad Waterland te minimaliseren zeker ook met het doel dat bij herinrichting Prins Hendikkade oost (2025) het aantal bussen geen belemmering mag zijn om hier een 'rustige en mooie stadsboulevard' te maken. Dit advies is aangenomen.

Er is veel en veelvuldig onderzoek gedaan over verkeersgedrag op de Weesperstraat.
Op basis van al deze onderzoeken en de ervaringen eind 2021 + Q1 2022, kan vanaf januari 2023 de Weesperstraat naar 2 rijbanen worden versmald en een maximum van 30km/ uur worden ingevoerd. Daarmee blijft de bereikbaarheid gewaarborgd + wordt leefbaarheid en veiligheid verbeterd + meer ruimte voor voetgangers en fiets.

Meer ruimte voor voetganger en fiets
In Amsterdam moet voor 2025 in het hele Centrum het systeem van Intelligente Toegang zijn ingevoerd: Al het verkeer met geel of wit kenteken krijgt alleen nog toegang indien het bewoners zijn, lokale bedrijven en hun aangemelde bezoekers (particulieren en professionals).
Bewoners Amsterdam zet zich, binnen het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU! in om Intelligente Toegang voor Amsterdam gerealiseerd te krijgen. De SDC Centrum heeft medio 2022 hier, op voorstel van Bdewoners Amsterdam, ook een positief advies voor gegeven.

Bewoners van Amsterdam Centrum krijgen een keus om voor hetzelfde tarief als nu voor een parkeervergunning wordt betaald, aan de rand van de stad te kunnen parkeren en dan met OV (tram of bus) verder te gaan of gebruik te kunnen maken van deelvervoer (fiets, scooter e.d.)

Bezoekers van Amsterdam Centrum krijgen de mogelijkheid om voor 1 euro per dag aan de rand van de stad te parkeren als zij verder komen met OV of deelvervoer. De beschikbare capaciteit (parkeerplekken en aanbod deelvervoer) wordt uitgebreid en er wordt stevige bekendheid aan gegeven.

De Utrechtsestraat kan, net zoals de Leidsestraat en de Haarlemmersstraat/ Haarlemmerdijk, worden ingericht zodat er geen autoverkeer meer doorheen mag (alleen een ochtend venster voor laden en lossen).

Toegankelijk en sociaal
Amsterdam Centrum is compact. We houden bewust vrije ruimte beschikbaar zodat - juist ook bewoners, jong en oud - kunnen wandelen, spelen of gewoon even zitten. De 2 meter norm voor doorloopruimte wordt gerespecteerd. Minder kan als de straat bijvoorbeeld nauw is maar niet omdat in de schaarse ruimte een commercieel belang voorrang krijgt.

Aangenaam en veilig
In Amsterdam centrum zijn er momenteel circa 75 coffeeshop. In de rest van Amsterdam nog eens circa 90 coffeeshops. Ter vergelijk: Rotterdam 40, Den Haag 36, Utrecht 17.
Het aantal coffeeshops in Amsterdam Centrum moet voor 2025 worden teruggebracht naar maximaal 30.

Het ingezetenen criterium voor bezoek aan coffeeshops moet voor 06 - 2023 onverminderd in geheel Amsterdam zijn ingevoerd.
Bewoners Amsterdam heeft een de SDC Centrum in juli 2022 uitgenodigd om de zogenaamde Driehoek (burgemeester, politie en justitie) te steunen in hun voornemen het i-criterium in te voeren. Helaas zien de coalitiepartijen PvdA, GL, D66 in de SDC vooral enige beperkingen en potentiele risico's maar niet de mogelijkheden om de negatieve spiraal van grote commerciele belangen, verkeerde prikkels voor kansarme jongeren en brede overlast die in veel buurten wordt ervaren te doorbreken.


In veel buurten van Amsterdam Centrum kan 's nachts nog gratis wordengeparkeerd. Hier wordt regelmatig gebruik (misbruik) van gemaakt door 'toeristische gasten' die goedkoop in hun auto overnachten en hun afval vervolgens o pstraat of in de gracht dumpen. Bewoners Amsterdampleit voor 24/7 betaald parkeren in geheel centrum om deze ongewenste overlast te verminderen. 24/7 betaal parkeren past ook binnen het streven om bezoekers van onze stad buite de stad te laten parkeren of, bij voorkeur, dat zij met het OV komen.
De coalitie 2022 heeft deze aanbeveling van Bewoners Amsterdam overgenomen en zal begin 2023 worden ingevoerd.

Diversiteit en veilig
In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat wordt gevierd. De gemeenteraad heeft ook uitgesproken dat Amsterdam dan (weer) de ‘Rainbow Capital of the World’ mag zijn.
In de aanloop naar 2025 geven we structureel aandacht voor de veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap zodat dit voor 2025 verankerd is.

Sociaal en betrokken
Buurthuizen en wijkcentra hebben een belangrijke sociale functie en dragen bij aan de cohesie in de wijken. Het aantal buurthuizen of wijkcentra in Amsterdam Centrum moet worden verdubbeld (nu 3 buurthuizen: Claverhuis, Jordaan zuid; Witte Boei, Oostelijke Eilanden; Boomsspijker, Nieuwmarkt) en zij dienen een redelijke exploitatievergoeding te ontvangen.

Regeling voor het Marineterrein dat huishoudens uit de omliggende buurten (m.n. Kattenburg, Wittenburg) die een woning opleveren van > 70 m2 in aanmerking komen voor een woning < 60m2 met gelijkblijvende maandlasten.

Duurzaam
Amsterdam Centrum wil laten zien dat verwarmen van de buitenlucht niet meer van deze tijd is. Vanaf medio 2022 worden geen vergunningen voor terrasverwarming meer uitgegeven in Amsterdam (Centrum). Vanaf voorjaar 2025 mag terrasverwarming niet meer worden toegepast in Amsterdam (Centrum).
Het college B&W heeft deze aanbeveling van Bewoners Amsterdam overgenomen in haar Beleidsnota horeca en terrassen.

Energietransitie – van gas naar alternatief – voor particulieren (eigendom en huur) is alleen op vrijwillige basis. Ieder particulier adres behoudt - voor hetzelfde netwerktarief als in 2022 geldt – toegang tot het gasnetwerk.
Dit geldt met name voor Centrum met relatief en absoluut veel ‘oudere en historische’ woningen waar ingrepen of beperkt mogelijk zijn of (zeer) kostbaar.